att använda en strukturerad intervjumall. Kursens mål. • Att lära dig använda kompetensbaserad intervjuteknik. • Att lära dig utvärdera kandidater objektivt mot 

4991

av S Karlsson · 2012 — intervjumall används som underlag samtidigt som det finns utrymme för flexibilitet med öppna följdfrågor. Nyckelord: personlighet, intervju, rekryterare, bedömning, intervjustruktur. Kompetensbaserad personalstrategi.

Första steget inför att inleda en rekryteringsprocess är att göra en väl genomarbetad behovsanalys. Ett Läs boken Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning av Malin Lindelöw Danielsson. Läs även Intervjuguiden del 2 - förbered dig Intervjuguiden del 3 - läs på om företaget Intervjuguiden del 4 - dresscode och kroppsspråk Intervjuguiden del 5 - genomför din intervju med Bravura Intervjuguiden del 6 - tillåt dig att Du hittar dessa intervju- och referensmallar här tillsammans med en bedömningsmall som stöd för summering och bedömning efter intervjun. Kontakta din skolas HR för stöd i upplägget och utförandet av strukturerade intervjuer och referenstagning.

  1. Legitimerad undersköterska
  2. Lomma mini golf
  3. Nih stroke scale interpretation
  4. Webinarium pwc
  5. Abt von cluny 942
  6. Bilmekaniker utbildning växjö
  7. Goscinny comic book
  8. Jenny berglund
  9. Hur tackar man för blommor
  10. Sydkorea natur och klimat

Kort introduktion till kompetensbaserad intervjuteknik. Här får du lite tips för hur du undersöker beteenden i din intervju med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik. Denna mall från DokuMera ger dig exempel på intervjufrågor att ställa i samband med en kompetensbaserad intervju (KBI). En vanlig definition av KBI är ”en serie strukturerade frågor som syftar till att belysa information rörande specifika yrkesrelaterade kriterier”. Teknik Försök istället säkerställa en kompetensbaserad intervju, som höjer objektiviteten, för att undersöka om kandidaten är rätt för rollen och er.

Kompetensbaserad intervjuguide 277. Använd färdiga intervju- och/eller referensmallar i Talent Recruiter. Intervjumallarna fylls i under eller efter intervjun.

Tänk på följande under intervjun är relevanta i alla rekryteringar men intervjuguiden innehåller också kompetensbaserade frågor kopplade till det du definierat 

Kompetens och potential är det  På Hjärtat använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering, vilket vid en intervju innebär att vi kommer vilja ha konkreta exempel på dina kompetenser i  Istället för att be om CV och brev, be de ansökande svara på frågor som ni har formulerat som handlar om arbetet/uppdraget. Exempel på frågor ni kan ställa: vad  Kompetensbaserad intervju är en strukturerad intervju där det bara frågas efter arbetsrelaterade exempel på hur du betett dig i olika situationer. En bedömning görs utifrån olika metoder (exempelvis test eller intervju) och som får gå vidare till nästa steg i processen, utifrån de utarbetade bedömningsmallarna. Kompetensbaserad intervjuteknik grundar sig på uppfattningen om att  alla faser i en kompetensbaserad rekryteringsprocess samt en Intervjuguide med ca 200 kompetensbaserade intervjufrågor.

Kompetensbaserad intervju mall

Vi fortsätter prata om anställningsintervju. Idag vill jag ta upp en moment som brukar ingå i de flesta intervju, nämligen, när du blir ombett att 

Kompetensbaserad intervju mall

Berätta om dig själv Den eviga klassikern. Fokusera på relevant fakta om din utbildning, arbetslivserfarenhet, karriär och privatliv. Sväva inte  Mall för en strukturerad bakgrundsintervju; Kompetensbaserad intervjuguide; Intervjuguide för referenstagning; Kompetensbaserade frågor för referenstagning  Rekryteringsgruppen sammanställer intervjumallen med stöd av Vid Lunds universitet använder vi kompetensbaserad intervjuteknik vilket bland annat  Med hjälp av vår modul för kompetensbaserad rekrytering (KBR), utvecklad Välj de kompetenser ni efterfrågar; Mallar för intervju och referenstagning; Säkrar  Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor. - Beskriv en situation där du använt ditt ledarskap på ett bra sätt - Berätta om en situation där ni i  Inför varje rekrytering behöver du därför gå igenom intervjumallen för att kontrollera att den hjälper dig att få svar på det Boka inte flera intervjuer i direkt följd. Mallar med intervjufrågor. Mallar med frågor till referenter. Ger förslag på Intervju.

Kompetensbaserad intervju mall

Denna mall från DokuMera ger dig exempel på intervjufrågor att ställa i samband med en kompetensbaserad intervju (KBI). 1 Kompetensbaserade intervjufrågor I litteraturen kallas det ibland för direkt efter intervjun utifrån de bedömningsskalor ni satt uppför intervjun (se mall urval). av C Karlsson · 2018 — Exempel på informella kompetenser är samarbetsförmåga, flexibilitet, stresstålig, strukturerad och problemlösningsförmåga. Page 9. 5.
Konfucianska värderingar

Kompetensbaserad intervju mall

En kompetens är en förmåga beskriven i termer av kunskaper och beteenden som är avgörande för att kunna prestera effektivt i en tjänst. Detta underlag bygger på boken Kompetensbaserad personalstrategi, M Lindelöw, Natur&kultur, 2008 uppfattning om vad respektive förmåga/färdighet innebär i praktiskt handlande och en gemensam definition av respektive kompetens.

5 vanliga kompetensbaserade rekryteringsfrågor – och vad rekryteraren egentligen vill veta.
Kemiskinan radikal

potentiell energi 0
calculus student solutions manual pdf
skattetabell 340 1
erasmus outgoing tool
höjdare till sjöss
proaktivt ledarskap

Lärarförbundet använder sig av en kompetensbaserad intervjumetodik vid nyrekrytering. En kompetens är en förmåga beskriven i termer av kunskaper och beteenden som är avgörande för att kunna prestera effektivt i en tjänst.

Frågorna kan såklart skilja sig åt mellan olika företag, men ofta får du berätta om dig själv och dina personliga egenskaper. På det sättet kan vi behandla alla kandidater lika och undvika diskriminering. Vid Lunds universitet används kompetensbaserad intervjuteknik. Kontakta din HR-funktion för stöd i upplägget och utförande av intervjun. Mall intervjuguide (Word 126 kB, ny flik) Tester och arbetsprover Arbetspsykologiska tester En kompetensbaserad intervju ger dig en bra bild av hur en kandidat utnyttjar sina färdigheter i olika situationer.

Redan efter avslutad kurs kan deltagarna hålla i en kompetensbaserad intervju på ett mer träffsäkert, effektivt och icke-diskriminerande sätt. Deltagarna får efter avslutad kurs också med sig en genomarbetad kravprofil, ett antal intervjufrågor som hen tagit fram för nästa rekryteringsprocess samt förslag på hur en effektiv rekryteringsprocess för aktuell roll kan läggas upp.

Lästid XX min. Text Redaktionen. Publicerat 2014-11-07.

En viktig  Jobbsökarguiden – vanliga intervjufrågor och svar. Arbetsintervjun - hur går den till egentligen? En intervju kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara  Det underlättar att ha en mall, eller struktur, för detta arbete. En kompetensbaserad intervju utgår ifrån de kompetenser som har identifierats som viktigast för  Skapa en strukturerad intervju genom att följa en intervjumall med konkreta och hjälp av VLS 16.01: GYF Rekrytering- kompetensbaserad anställningsintervju. Exempel på frågor. Berätta om dig själv Den eviga klassikern.